Menu Sluiten

NIEUW: Follow-up op de basiscursus

Twee middagen als vervolg op de basiscursus, gericht op het toepassen van Krachtgericht coachen in je concrete werkpraktijk. Veel van onze cursusdeelnemers blijken daar behoefte aan te hebben na de tweedaagse cursus Krachtgericht coachen. In deze follow-up-cursus gaan we in een kleine groep (van 4 tot maximaal 8 deelnemers) actief aan de slag met het optimaal benutten van de elementen van Krachtgericht coachen in jouw specifieke werkcontext (bij coachees, leerlingen en/of bij collega’s). Meer informatie.