Menu Sluiten

Vervolgcursus 'Thuis in Zijn' (verdieping van de cursus Zijnsgericht coachen)

Fred Korthagen en Ellen Nuijten bieden een vervolgcursus aan van drie zaterdagen, voor mensen die eerder de cursus Zijnsgericht coachen afrondden en die behoefte hebben aan verdere verdieping. Het uitgangspunt is dat je door systematische bewustzijnstraining kunt leren om Zijn (en inter-Zijn) tot een alledaagse ervaring te maken. 

Uit Siddarta van Herman Hesse:
Op een keer zei hij [Siddharta] tegen haar: 'Je bent net als ik, je bent anders dan de
meeste mensen. Je bent Kamala, verder niet, en vanbinnen heb je een stilte, een
toevluchtsoord, waar je elk moment in kunt en je thuis kunt voelen, zoals ik dat ook
kan. Weinig mensen hebben dat, en toch zouden ze het allemaal kunnen hebben.'

Het thema

In de cursus Zijnsgericht coachen heb je de waarde ervaren van leven/werken vanuit de kern van het ui-model en van hier-en-nu-gewaarzijn. Ervaringen met deze principes roepen veelal het verlangen op om nog meer te functioneren vanuit wie je werkelijk bent, voorbij gewoontepatronen en denkbeelden over jezelf. Het vermogen om afgestemd te blijven op kernbewustzijn en op het gebied van Zijn, is de sleutel voor welbevinden en voor zingeving in het leven (Niemic & Ryan, 2014).
De focus van de drie zaterdagen ligt daarom op versterking van je eigen psychologische en spirituele groei, op verdieping van en nog meer thuis raken in Zijn, als fundament voor het ondersteunen van processen bij anderen. We maken hierbij gebruik van de nieuwste inzichten over de relatie tussen spiritualiteit, psychologie en neurowetenschap.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit mensen die eerder de cursus Zijnsgericht coachen hebben gevolgd.

Opbrengsten

De beoogde opbrengsten van deze vervolgcursus zijn:
1. Inner ground: Het gegrond zijn in het lichaam en gewend raken aan functioneren vanuit Zijn in het dagelijks leven, in je manier van leidinggeven en/of coachen.
2. Inner movement: In vrijheid heen en weer kunnen bewegen tussen contact met de kern en aangeleerde gewoontepatronen.
3. Inner space: Je handelingsruimte kunnen vergroten en daarbij universele kwaliteiten kunnen benutten.
4. Inner force: Deze drie punten op  zo’n manier kunnen toepassen dat je anderen hierin kunt inspireren, ondersteunen en meenemen.

Een aanbevolen boek is: Ricard, M. & Singer, W. (2017). Beyond the self: Conversations between buddhism and neuroscience. Cambridge, MA, MIT Press. Vertaald als: Voorbij het zelf, uitg. Asoka.

Zie voor een uitgebreider overzicht van de cursus de cursusbeschrijving.

Cursusleiding

De cursus wordt gegeven door Fred Korthagen en Ellen Nuijten.

Cursusprijs

De cursusprijs bedraagt € 875,- voor de driedaagse cursus.

Data

Het traject bestaat uit drie dagen. Intervisie tussen deze dagen wordt aanbevolen.
De cursus wordt gegeven op drie zaterdagen:
8 oktober, 12 november en 10 december 2022, steeds van 9.30 tot 17.00 uur.
Plaats: een conferentiecentrum in het midden van Nederland.
DEZE CURSUS IS VOLGEBOEKT. Meestal komen er nog annuleringen binnen, dus inschrijving voor de wachtlijst is zeker zinvol.

Evaluaties

De vorige cursus 'Thuis in Zijn' kreeg bij de eindevaluatie een gemiddelde score van maar liefst 4,9 op een vijfpuntsschaal!
Enkele citaten uit de evaluatieformulieren:
- "Ik zie het als een soort versterkende golf in mijn ontwikkeling naar Zijn en mijn coaching."
- "Een reis naar de diepte van wie ik werkelijk ben. Het is een reset van mijn leven."
- "Ik heb veel gehad aan de verdieping van Zijn naar Inter-Zijn en de link met Theorie U van Scharmer en verbindende communicatie."
- "Jullie zijn beiden mijn meest favoriete trainers ooit. Rust, liefde en kennis."
En een tijdje na de cursus:
"Het is nu twee maanden geleden dat ik de cursus Thuis in Zijn heb afgerond, en voor mij was dit de meest transformatieve tot nu toe. Het waren maar 3 cursusdagen, maar wat een blijvende impact heeft dit op mij gemaakt. Ik merk aan mezelf dat het nog steeds in me doorwerkt. Mijn Zijn wordt steviger voelbaar iedere dag in alles wat ik doe. Het lijkt alsof het steeds gemakkelijker en gewoner wordt om in Zijn te zijn. Van mijn intervisiemaatjes weet ik dat ik hier niet alleen in ben. Het werkt in meer mensen voelbaar na en door. Ik voel dankbaarheid, namasté."
Suzanne van Ham, Managing Consultant bij YourConnector