Menu Sluiten

Vervolgcursus 'Thuis in Zijn' (verdieping van de cursus Zijnsgericht coachen)

Fred Korthagen en Ellen Nuijten bieden een vervolgcursus aan van drie zaterdagen, voor mensen die eerder de cursus Zijnsgericht coachen afrondden en die behoefte hebben aan verdere verdieping. Het uitgangspunt is dat je door systematische bewustzijnstraining kunt leren om Zijn (en inter-Zijn) tot een alledaagse ervaring te maken. 

Het thema

In de cursus Zijnsgericht coachen heb je de waarde ervaren van hier-en-nu-gewaarzijn en van leven/werken vanuit de kern van het ui-model. Ervaringen met deze principes roepen veelal het verlangen op om nog meer te functioneren vanuit wie je werkelijk bent, voorbij gewoontepatronen en denkbeelden over jezelf. Het vermogen om afgestemd te blijven op kernbewustzijn en op het gebied van Zijn, is de sleutel voor welbevinden en voor zingeving in het leven (Niemic & Ryan, 2014).
De focus van de drie zaterdagen ligt daarom op versterking van je eigen psychologische en spirituele groei, op verdieping van en nog meer thuis raken in Zijn, als fundament voor het ondersteunen van processen bij anderen. We maken hierbij gebruik van de nieuwste inzichten over de relatie tussen spiritualiteit, psychologie en neurowetenschap.

Opbrengsten

De beoogde opbrengsten van deze vervolgcursus zijn:
1. Inner ground: Het gegrond zijn in het lichaam en gewend raken aan functioneren vanuit Zijn in het dagelijks leven, in je manier van leidinggeven en/of coachen.
2. Inner movement: In vrijheid heen en weer kunnen bewegen tussen contact met de kern en aangeleerde gewoontepatronen.
3. Inner space: Je handelingsruimte kunnen vergroten en daarbij universele kwaliteiten kunnen benutten.
4. Inner force: Deze drie punten op  zo’n manier kunnen toepassen dat je anderen hierin kunt inspireren, ondersteunen en meenemen.

Een aanbevolen boek is: Ricard, M. & Singer, W. (2017). Beyond the self: Conversations between buddhism and neuroscience. Cambridge, MA, MIT Press. Vertaald als: Voorbij het zelf, uitg. Asoka.

Zie voor een uitgebreider overzicht van de cursus de cursusbeschrijving.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit mensen die eerder de cursus Zijnsgericht coachen hebben gevolgd.

Cursusleiding

De cursus wordt gegeven door Fred Korthagen en Ellen Nuijten.

Cursusprijs

De cursusprijs bedraagt € 745,- voor de driedaagse cursus, incl. koffie, thee en lunches.

Locatie

De cursusdagen worden gegeven in conferentiecentrum Kaap Doorn in Doorn.

Data

Het traject bestaat uit drie zaterdagen:  2 november 2019, 30 november 2019 en 11 januari 2020, steeds van 9.30 tot 17.00 uur. Intervisie tussen deze dagen wordt aanbevolen.

DEZE CURSUS IS VOLGEBOEKT.
Mogelijk wordt de cursus in 2020 opnieuw aangeboden. Stuur ons s.v.p. een berichtje als je daarover op de hoogte gehouden wilt worden. Dat kan via de contactpagina.