Menu Sluiten

Cursus Krachtgericht coachen

Met minder energie meer bereiken!
Een praktische cursus, wetenschappelijk onderbouwd.

Focus

Als iemand zijn of haar innerlijk potentieel kent en daar bewust gebruik van maakt, ontstaat er flow. Alles gaat dan gemakkelijker en beter en het welzijn van de persoon neemt toe. Dat is het uitgangspunt van de positieve psychologie, waarop deze tweedaagse cursus is gebaseerd.
Deze inspirerende  cursus sluit aan bij de inhoud van het boek Krachtgericht coachen. Deelnemers vergroten hun effectiviteit in het aanboren van de kwaliteiten en talenten van mensen en het helpen bij het leren hanteren van interne belemmeringen, die we nu eenmaal allemaal opbouwen in ons leven. Meestal heeft de cursus ook een positieve impact op het eigen werk/leven van de deelnemers, want de principes van krachtgericht coachen kun je ook op jezelf toepassen.
De cursus vormt een op zichzelf staand geheel. Het is niet noodzakelijk om het boek Krachtgericht coachen tevoren te lezen.

Inhouden/competentiegebieden

 1. Leerprocessen ondersteunen via het Broaden and Build Model (Fredrickson)
 2. Opsporen en hanteren van kwaliteiten, idealen en belemmeringen
 3. Benutten van denken, voelen en willen bij reflectieprocessen
 4. Werken met verschillende lagen in de persoon middels het ui-model en versterken van afstemming tussen de lagen
 5. Feedback geven op de verschillende ui-lagen, o.a. kernfeedback geven
 6. Belemmerende versus helpende overtuigingen herkennen en ermee werken
 7. Destructieve zelfbeelden transformeren naar ondersteunende zelfbeelden
 8. Flow in leerprocessen stimuleren
 9. Bewust hanteren van het contactproces

Werkwijze

De werkwijze in de tweedaagse cursus is praktisch en concreet. Theorie en praktijk worden steeds verbonden.

De doelgroep

De doelgroep is breed: docenten en begeleiders in het onderwijs, coaches in allerlei sectoren, opleiders, trainers, consultants, begeleiders in de zorg- en welzijnssector, medewerkers en leidinggevenden in de profit- en non-profitsector.
Enige basiskennis over coaching wordt bekend verondersteld.

Theorieën en benaderingen die ten grondslag liggen aan Krachtgericht coachen

 • Theorieen over professionele ontwikkeling
 • Positieve psychologie
 • Diamantbenadering van Almaas
 • Rationeel-emotieve therapie (RET)
 • Presence en Theory U (Senge, Scharmer)
 • Oosterse wijsheidstradities (o.a. mindfulness)
 • Gestalt (m.n. werken met het hier-en-nu, aandacht voor gevoelens en voor lichamelijke reacties, hanteren van het contactproces)
 • Opstellingenwerk
 • Psychosynthese
 • Acceptance and commitment therapy (ACT)
 • NLP

De bovenstaande theorieën en benaderingen zijn bij Krachtgericht coachen samengevoegd in een betrekkelijk eenvoudige, maar krachtige methodiek.

Evaluaties

De cursus scoort bij de evaluatie gemiddeld maar liefst 4,8 op een vijfpuntsschaal.
Uit de evaluaties:

 • "Ontzettend veel geleerd, zowel voor mezelf als voor mijn werk."
 • "De cursus leverde mij inzicht in mijn eigen kracht en mijn belemmeringen."
 • "Ik heb veel geleerd van het daadwerkelijk oefenen van krachtgericht coachen."
 • "Ik kreeg veel nieuwe inzichten en handvatten die ik direct kan toepassen."
 • "Fijn afwisselend. De tijd vloog!"
 • "Ik kan het meteen toepassen in de praktijk."

Ervaringen van deelnemers:

Cursusprijs

De cursusprijs voor de tweedaagse cursussen Krachtgericht coachen bedraagt € 795,- (inclusief reader, lunches, koffie en thee). De cursusprijs is exclusief een diner en/of eventuele overnachting.

Cursusdata

De volgende cursussen Krachtgericht coachen zullen plaatsvinden op onderstaande data (elke cursusdag van 9.30 tot 17.00 uur):

 • Tweedaagse cursus op 4 en 5 oktober 2024, in conferentiecentrum Kaap Doorn in Doorn. Deze cursus wordt gegeven door trainers uit het netwerk Krachtgericht coachen. Deze cursus is volgeboekt. Inschrijven voor de wachtlijst
 • Tweedaagse cursus op 6 en 7 december 2024, in conferentiecentrum Kaap Doorn in Doorn. Deze cursus wordt gegeven door trainers uit het netwerk Krachtgericht coachen. Inschrijven

In-company cursussen

De cursus Krachtgericht coachen kan ook in-company gegeven worden. Neem daarvoor contact met ons op via de contact-pagina.

Enkele artikelen over Krachtgericht coachen