Menu Sluiten

De professionele ontwikkeling van leraren

Fred Korthagen is gespecialiseerd in de didactiek van het opleiden van leraren. Daarbij gaat het om vragen als:

  • Welke opleidingsarrangementen en interventies dragen bij aan een effectief leerproces bij leraren? (zowel beginnende als ervaren leraren)
  • Hoe zien de ermee gepaard gaande leerprocessen eruit ?
  • Wat zijn de opbrengsten van die leerprocessen? (qua cognitieve ontwikkeling en professioneel handelen)
  • Wat moeten lerarenopleiders weten en kunnen?
  • Wat is een effectieve manier om lerarenopleiders op te leiden?

Freds werk heeft zowel betrekking op het leren van leerlingen als op de professionele ontwikkeling van leraren en lerarenopleiders. Hij heeft met name veel gepubliceerd over de didactiek van het opleiden van leraren. Hij gaf leiding aan twee instellingen voor de opleiding van leraren.

Omdat Fred vrij veel Engelstalige publicaties schreef over de didactiek van het opleiden van leraren en over (kern)reflectie door beginnende en ervaren leraren, is zijn werk vrij bekend in het buitenland. Daarbij staat de benadering van Realistic teacher education centraal. Fred Korthagen kreeg verschillende prijzen voor zijn publicaties en ontving voor zijn werk de eretitel Fellow of the American Educational Research Association.

Cursus voor lerarenopleiders

Fred Korthagen verzorgt samen met Ellen Nuijten een cursus voor lerarenopleiders over reflecteren in de lerarenopleiding en opleidingsdidactiek.

Keynote speech voor de CCTE (California Council on Teacher Education) op 23-10-2020

Changing the pedagogy of teacher education: Promoting multi-level learning in teachers

Keynote speech in Oslo

Titel: The search for the Holy Grail: How teacher education can make a difference

Een brug tussen praktijk en theorie (foto Annic Design)

cover boek Linking Practice and Theory

Het werk van Fred Korthagen is internationaal vooral bekend geworden door de publicatie (in 2001) van het boek Linking practice and theory. Dit boek is in zes verschillende talen verschenen.
DIT BOEK BESTELLEN

In 2019 verscheen het boek De kracht van reflectie met een schat aan theorie, voorbeelden en oefeningen op het gebied van (leren) reflecteren en opleidingsdidactiek. In 2023 kwam daarvan een tweede, geheel herziene versie uit. Meer informatie
DIT BOEK BESTELLEN

Enkele andere belangrijke publicaties

Oratie Universiteit van Amsterdam (pdf)
Oratie Universiteit Utrecht (pdf)
Het logboek als middel om reflectie te bevorderen (pdf)
De didactiek van praktijkrelevant opleiden (pdf)
Congruent opleiden door lerarenopleiders (pdf)
Zin en onzin van competentiegericht opleiden (pdf)

Afscheidsrede Universiteit Utrecht (pdf)

Met Bram Lagerwerf schreef Fred Korthagen vier artikelen over "Een brug over de kloof tussen theorie en praktijk" (downloads als pdf):
artikel 1 - artikel 2 - artikel 3 - artikel 4

Samen met Mieke Lunenberg schreef hij een veel gelezen artikel over "Ervaring, praktische wijsheid en theorie" (pdf).

Fred Korthagen schreef samen met collega’s van de VU een reviewstudie over lerarenopleiders (pdf).

Hij verzorgt samen met Ellen Nuijten een cursus voor lerarenopleiders.