Menu Sluiten

De professionele ontwikkeling van leraren

Fred Korthagen is gespecialiseerd in de didactiek van het opleiden van leraren. Daarbij gaat het om vragen als:

  • Welke opleidingsarrangementen en interventies dragen bij aan een effectief leerproces bij leraren? (zowel beginnende als ervaren leraren)
  • Hoe zien de ermee gepaard gaande leerprocessen eruit ?
  • Wat zijn de opbrengsten van die leerprocessen? (qua cognitieve ontwikkeling en professioneel handelen)
  • Wat moeten lerarenopleiders weten en kunnen?
  • Wat is een effectieve manier om lerarenopleiders op te leiden?

Freds werk heeft zowel betrekking op het leren van leerlingen als op de professionele ontwikkeling van leraren en lerarenopleiders. Hij heeft met name veel gepubliceerd over de didactiek van het opleiden van leraren.

Omdat Fred vrij veel Engelstalige publicaties schreef over de didactiek van het opleiden van leraren en over (kern)reflectie door beginnende en ervaren leraren, is zijn werk vrij bekend in het buitenland. Daarbij staat de benadering van Realistic teacher education centraal. Fred Korthagen kreeg verschillende prijzen voor zijn publicaties en ontving voor zijn werk de eretitel Fellow of the American Educational Research Association.

Keynote speech in Oslo

The search for the Holy Grail: How teacher education can make a difference

 

Een brug tussen praktijk en theorie (foto Annic Design)

cover boek Linking Practice and Theory

Het werk van Fred Korthagen is internationaal vooral bekend geworden door de publicatie (in 2001) van het boek Linking practice and theory. Dit boek is in vijf verschillende talen verschenen.

DIT BOEK BESTELLEN

 


Nog enkele belangrijke publicaties

Oratie Universiteit van Amsterdam (pdf)
Oratie Universiteit Utrecht (pdf)

Het logboek als middel om reflectie te bevorderen (pdf)
De didactiek van praktijkrelevant opleiden (pdf)
Congruent opleiden door lerarenopleiders (pdf)
Zin en onzin van competentiegericht opleiden (pdf)

Afscheidsrede Universiteit Utrecht (pdf)

Met Bram Lagerwerf schreef Fred Korthagen vier artikelen over "Een brug over de kloof tussen theorie en praktijk" (downloads als pdf):
artikel 1 - artikel 2 - artikel 3 - artikel 4

Samen met Mieke Lunenberg schreef hij een veel gelezen artikel over "Ervaring, praktische wijsheid en theorie" (pdf).

Fred Korthagen ontwikkelde samen met collega’s van de VU een opleiding voor lerarenopleiders. Zij schreven ook een reviewstudie over lerarenopleiders (pdf).