Menu Sluiten

Workshops over (kern)reflectie en krachtgericht coachen - nu in-company!

Vanuit Korthagen Opleidingen verzorgen wij eendaagse in-company-workshops over de thema's (kern)reflectie en krachtgericht coachen. Zo'n workshop-dag gaven wij eerder met veel succes als open-inschrijvingsdag in 2022 en 2023. Omdat de doorwerking naar de praktijk wordt versterkt als een team van één instelling gezamenlijk deelneemt, verzorgen wij deze dag nu in scholen, opleidingsinstituten of in andere organisaties. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van de ontwikkeling van Opleiden in de school.
Ook is het mogelijk dat wij een workshop van een halve dag of nog korter verzorgen over één van de onderwerpen reflectie of kernreflectie/krachtgericht coachen.

De workshop kan zich bijvoorbeeld richten op instituuts- en schoolopleiders, (werkplek)coaches, mentoren, leidinggevenden of iedereen die in een professionele context mensen begeleidt of ondersteunt. Het leren zelfstandig te reflecteren op je werk is immers essentieel in alle beroepen.
De workshop biedt een inspirerend overzicht van de basisprincipes van (kern)reflectie en/of krachtgerichte coaching. De deelnemers leren hoe ze effectief kunnen werken met deze thema's. Als dat passend is voor de werkcontext wordt ook ingegaan op opleidingsdidactische principes voor het werken met deze thema's in een beroepsopleiding. Zo kunnen we bijvoorbeeld ingaan op de vraag hoe je studenten of professionals leert zelfstandig te reflecteren en hoe je kunt voorkomen dat er weerstand tegen reflectie ontstaat.
We werken praktijkgericht. Een workshop bevat voorbeelden, oefeningen en demonstraties.

Mogelijke inhouden:

  • Optimaal leren van praktijkervaringen
  • Effectief werken met het reflectiemodel van Korthagen en de wijze waarop dit model het beste geïntroduceerd en gebruikt kan worden
  • De relatie tussen praktijk, theorie en persoon
  • Valkuilen en mogelijkheden bij het (leren) reflecteren
  • Diepgang brengen in reflecties
  • Verbinden van persoon en professie: de ontwikkeling van een persoonlijke professionele identiteit
  • Werken met het ui-model
  • Basisprincipes van kernreflectie en krachtgericht coachen
  • Principes van een praktijkgerichte opleidingsdidactiek

Hieronder staan enkele video-tutorials voor (leraren)opleiders:

De workshops zijn gebaseerd op onze boeken, met name De kracht van reflectie en Krachtgericht coachen (van het eerste boek verscheen in 2023 de tweede, geheel herziene druk).