Menu Sluiten

Het boek Krachtgericht coachen

Het boek De kracht van reflectie verschijnt medio april 2019. Het beschrijft hoe reflectie bij leraren ondersteund kan worden, op zo'n manier dat reflecteren boeiend en leerzaam wordt. Het boek laat ook zien hoe een leerlijn rond reflecteren vorm kan krijgen in de lerarenopleiding. Elk hoofdstuk is praktisch geschreven en bevat ook een kort overzicht van de wetenschappelijke onderbouwing van de aanpak.

Van de achterflap

De kracht van reflectie laat zien hoe leraren systematisch kunnen leren van praktijkervaringen. Het boek helpt om reflectie concreet en inspirerend te maken. Hierdoor wordt de professionele ontwikkeling van de leraar versterkt. Aan de hand van vele voorbeelden en oefeningen worden de nieuwste inzichten over reflectie tot leven gebracht. Het boek bevat ook instrumenten en werkvormen om diepgaande reflectieprocessen te bevorderen, waarbij persoonlijke en professionele ontwikkeling verbonden raken.

Dit handboek richt zich op lerarenopleiders en begeleiders op scholen en opleidingsinstituten en is ook bruikbaar voor (aanstaande) leraren. Veel van de beschreven concepten en aanpakken zijn ook geschikt voor toepassing in andere beroepsgroepen.

Dit boek is een geheel herziene uitgave van het boek Docenten leren reflecteren.

Instrumenten en werkvormen

In hoofdstuk 6 staan verschillende instrumenten en werkvormen voor het bevorderen van reflectie bij individuen en in groepen. Deze instrumenten en werkvormen en bijbehorende materialen kunnen vanaf deze webpagina gedownload worden, zodra het boek gepubliceerd is.

Publicaties waarnaar in het boek verwezen wordt

Het boek De kracht van reflectie bevat vele literatuurverwijzingen voor lezers die zich uitgebreider willen verdiepen in bepaalde thema's. Sommige daarvan verwijzen naar eerdere publicaties van de auteurs zelf. Voor het gemak van de lezer hebben we een overzicht gemaakt van deze publicaties, met bij de meeste ervan de mogelijkheid ze direct te downloaden. Naar het overzicht van referenties. 

 

 

Het boek

Titel: De kracht van reflectie
Auteurs: Fred Korthagen & Ellen Nuijten
Uitgever: Boom
ISBN-nummer: 978-90-2440-176-5
Prijs: € 24,50

Voorwoord + inhoudsopgave (pdf)

HET BOEK BESTELLEN


Naar aanleiding van het verschijnen van het boek wordt door Korthagen Opleidingen een cursus voor opleiders aangeboden, als open-inschrijvingscursus en als in-company-cursus voor teams van opleiders. Meer informatie verschijnt spoedig op deze website.


(Uit het boek:) Het nieuwe 'combinatiemodel': het bekende reflectiemodel, aangevuld met elementen van kernreflectie