Menu Sluiten

Het boek Werken vanuit je kern

Het boek Werken vanuit je kern (4e druk) is een inspirerend en praktisch boek met 78 oefeningen en activiteiten voor persoonlijk gebruik, voor gebruik in individuele coaching of voor professionele groei in groepssettings. Het is geschikt voor alle beroepsgroepen.
Bij het boek behoren materialen (kaartjes, figuren, tabellen en formulieren) die hieronder gedownload kunnen worden.

Het boek is tot stand gekomen op basis van jarenlange ervaring van de auteurs met onderzoek en trainingswerk op het gebied van persoonlijke professionele groei. De eerste druk van Werken vanuit je kern verscheen in 2011 en sindsdien is het boek steeds populairder geworden en wordt het veel in opleidingen gebruikt. De vierde, licht aangepaste druk verscheen in 2018.

Het boek is opgebouwd rond verschillende thema’s, elk met verkennende en verdiepende activiteiten. Ze kunnen professionals helpen bij het inzetten en vergroten van hun spectrum aan kernkwaliteiten en het contact maken met en communiceren vanuit denken, voelen en willen. Ook stimuleren de activiteiten mensen om te ervaren wat de vervulling van de drie psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid oplevert in werk en privéleven .

Het boek is eenvoudig geschreven en helder opgebouwd. Aan de orde komen onder andere het werken vanuit je persoonlijke kwaliteiten, het evenwichtig gebruiken van je denken, voelen en willen, en de kracht van behoeften en idealen. Elk hoofdstuk bevat zowel oriëntatieactiviteiten als verdiepende activiteiten, en een korte wetenschappelijke verantwoording. Het boek is namelijk niet alleen inspirerend en praktisch, maar ook gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten. Elk hoofdstuk bevat ook een kort overzicht van de wetenschappelijke onderbouwing van de oefeningen en activiteiten. In het laatste hoofdstuk worden aanwijzingen gegeven voor het gebruik van het boek in onder andere beroepsopleidingen, studieloopbaanbegeleiding en coachingstrajecten.

Van de achterflap:

"Genieten van je werk of studie levert je veel op. Ben je in flow en zet je jouw persoonlijke kwaliteiten in, dan functioneer je optimaal. Als je kunt zijn wie je bent, als je je autonoom en geïnspireerd voelt, dan ontwikkel je volledige potentieel. Je bent dan in contact met je kern en je kunt dan putten uit je psychologisch kapitaal.

Helaas ervaren de meeste mensen vaak allerlei belemmeringen en lukt het hen niet om dat psychologisch kapitaal goed te benutten. Werken vanuit je kern is erop gericht je te helpen het beste in je zelf terug te vinden.
Dit inspirerende en praktische boek biedt 78 eenvoudig geschreven en helder opgebouwde persoonlijke en groepsactiviteiten. Deze nodigen je uit om een krachtige professional te worden en te blijven."

Materialen bij het boek

Hieronder staan pdf's met materialen die horen bij de activiteiten en oefeningen uit het boek. Deze materialen kunnen gratis gedownload worden, maar bij gebruik is bronvermelding vereist.
N.B. De ontwikkelingen staan niet stil sinds de publicatie van Werken vanuit je kern. Van het ui-model en het kernreflectiemodel bestaan inmiddels nieuwere versies. Zie voor de nieuwste versies de webpagina over het boek De kracht van reflectie.

Kaartjes Aantal Activiteit
1 Kernkwaliteitenfoto’s (dit bestand is hier niet beschikbaar omdat het te omvangrijk is; het bestand staat wel op de cd-rom die bij het boek hoort.) 38 4
2 Liften 24 24, 75, 76
3 Liften kort 12 24, 75, 76
4 Liften: stel een vraag over… 12 24, 75, 76
5 Idealen 24 36
6 Kernkwaliteiten 48 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 25, 37, 46, 47, 75, 76

7 Kernkwaliteiten in actie 16 11
8 Lichaam 8 50, 51, 52, 61
9 Rollen 16 63
10 Omgeving, identiteit en kernkwaliteiten 8 64
11 Constructieve overtuigingen 16 61
12 Destructieve overtuigingen 16 60
13 Downloaden 8 71
14 Contact en afdwalen 8 69

 

Figuren Activiteit
15 Drie typen kernkwaliteiten (figuur 2.2) 5
16 De lift (figuur 3.1) 24
17 Gevoelskwadranten (figuur 3.2) 22
18 De wilsschaal (figuur 3.3) 25
19 Het flowmodel (figuur 5.1) 45
20 Het uitgebreide flowmodel (figuur 5.2) 45, 47
21 Het uimodel (figuur 7.1) 54
22 De overtuigingenschaal (figuur 7.3) 60
23 Kaartje voor het bevorderen van presence en mindfulness (figuur 8.1)  

72

24 Het model voor kernreflectie (figuur 9.1) 77, 78
25 Het neerleggen van de kernreflectiebordjes (figuur 9.2) 77, 78

 

Tabellen Activiteit
26 Gevoelswoorden (tabel 3.1) 22
27 Vragenlijstje vervulling psychologische basisbehoeften (tabel 4.1) 29
28 Vragenlijstje mindfulness (tabel 8.1) 72
29 Aanwijzingen bij het coachen volgens kernreflectie (tabel 9.1) 77, 78

 

Formulieren Activiteit
30 Formulier gevoelskwadranten (figuur 3.2) 22
31 Formulier Vier gevoelens vergelijken (formulier bij activiteit 23) 23
32 Placemats liften 24, 74, 75
33 Placemats kernreflectie 77, 78

 

Het boek

Titel: Werken vanuit je kern: Professionele ontwikkeling vanuit kwaliteiten, flow en inspiratie (4e druk)
Auteurs: Frits Evelein & Fred Korthagen
Uitgever: Boom
ISBN 978 90 244 1868 8

Het boek omvat 214 pagina's en een cd-rom met materialen. Deze materialen kunnen ook gedownload worden op deze webpagina (zie links).

Voorwoord van het boek

Inhoudsopgave

Een voorbeeld-oefening

HET BOEK BESTELLEN
Fred Korthagen en Frits Evelein

Interview met de auteurs bij de publicatie van de eerste druk van het boek (in 2011)

Verwante boeken van Fred Korthagen (en co-auteurs):


De kracht van reflectie, meer info


Krachtgericht coachen, meer info


Zijnsgericht coachen, meer info

cover boek Leren van binnenuit
Leren van binnenuit, meer info