Menu Sluiten

Het boek Een leraar van klasse

Het boek Een leraar van klasse is een basisboek voor docenten. De vele praktijkvoorbeelden zijn gericht op het voortgezet onderwijs, maar het boek is ook nuttig voor basisschoolleraren en docenten in het hoger onderwijs. Elk hoofdstuk bevat ook een kort overzicht van de wetenschappelijke onderbouwing van de aanpak.
Het boek is al jaren heel succesvol. Het wordt gebruikt in lerarenopleidingen en op scholen om beginnende leraren te ondersteunen.
De vijfde druk van het boek is verschenen! Het boek is geheel geactualiseerd en bevat een aantal nieuwe onderwerpen. Nieuw is dat bij elk hoofdstuk opdrachten en toepassingsmogelijkheden in de opleiding van leraren beschreven zijn. (Kijk lager op deze pagina.)

Van de achterflap:

"Een leraar van klasse biedt docenten praktische handvatten voor hun dagelijks werk. De auteurs vertalen een schat aan onderwijskundige, didactische en pedagogische kennis naar de concrete onderwijspraktijk. Daarmee is dit werk een inspiratiebron voor docenten in allerlei onderwijscontexten, van meer traditionele scholen tot scholen die volop met vernieuwingen bezig zijn.

De hoofdthema’s in het boek zijn: (1) didactiek, (2) klassenmanagement en (3) de relatie van de leraar met de klas. Een vierde thema is de continue professionele ontwikkeling van docenten in de beroepspraktijk. Deze thema’s worden uitgewerkt binnen de visie op onderwijs waarin de leerlingen geleidelijk steeds meer verantwoordelijkheid leren dragen voor hun leerprocessen en ­resultaten. De vele praktische voorbeelden maken duidelijk hoe docenten dit voor elkaar kunnen krijgen.

Deze vijfde druk is volledig herzien en geactualiseerd. Het boek is bestemd voor beginnende en ervaren docenten, schoolleiders en begeleiders van docenten. Het verbindt theorie en praktijk en laat zien hoe boeiend het leraarsberoep kan zijn. Ook is het zeer geschikt als handboek in de lerarenopleiding. Alhoewel de voorbeelden uit het voortgezet onderwijs komen, is het boek ook zeer bruikbaar voor (de opleiding van) basisschoolleraren en docenten in het hoger onderwijs."

Opdrachten en toepassingsmogelijkheden bij het boek

Klik hier voor een verzameling opdrachten bij de verschillende hoofdstukken uit het boek. Deze zijn o.a. bruikbaar in de opleiding van leraren. We geven ook aanwijzingen voor opleiders die met het boek werken.

Schema's, figuren en modellen

Hieronder staan verschillende schema's, figuren en modellen uit het boek die gedownload kunnen worden. Bij gebruik is bronvermelding vereist.

Figuur 2.2: VAA
Figuur 7.2: ABCD-tje
Invulschema bij het VAARDIG-model
De roos van Leary, basis (Bron: Brekelmans & Wubbels, 1994)
De roos van Leary, met omschrijvingen van de sectoren (Brekelmans & Wubbels, 1994)
Figuur 27.3: Het ui-model
Figuur 23.1 en 30.3: Vragen bij de reflectiespiraal
Extra (staat niet in het boek Een Leraar van Klasse): Het reflectiemodel van Korthagen

 

Het boek

Titel: Een leraar van klasse (5e druk)
Auteurs: Fred Korthagen & Bram Lagerwerf
Uitgever: Boom
ISBN 978-90-2442-883-0
ISBN 978-90- 2442-884-7 (e-book)
Het boek omvat 375 pagina's.

HET BOEK BESTELLEN

 

Voorwoord van het boek

Inhoudsopgave

Enkele reacties van lezers:

-  "Heel helder en makkelijk leesbaar."
-  "Toegankelijk geschreven, met veel koppeling naar de praktijk."
-  "Goede opbouw, prima leesbaar door het taalgebruik en toepasbare voorbeelden."
-  "De lezer wordt meegenomen in de dagelijkse schoolpraktijk, waarna een onderbouwing volgt."
-  "Mooie introductie voor studenten in de lerarenopleiding. Biedt voldoende aanknopingspunten voor de onderwijskundige leerlijn."
-  "Goede inzichten, veel illustratieve cases."
-  "Fijn boek om in te grasduinen naar zaken waar je als docent tegenaan loopt."
-  "Met veel genoegen het boek gelezen, vooral omdat het zo helder geschreven is."
-  "Geeft richtlijnen voor de docent."
-  "Prettige en overzichtelijk indeling."
-  "Het oogt als een handboek, voorzien van concrete praktijksituaties en nodigt uit tot zelfreflectie."