Menu Sluiten

Het boek Een leraar van klasse

Het boek Een leraar van klasse is een basisboek voor docenten. De vele praktijkvoorbeelden zijn gericht op het voortgezet onderwijs, maar het boek is ook nuttig voor basisschoolleraren en docenten in het hoger onderwijs. Elk hoofdstuk bevat ook een kort overzicht van de wetenschappelijke onderbouwing van de aanpak. Het boek is al jaren heel succesvol. De vierde druk verscheen in 2014.

Van de achterflap:

"Een leraar van klasse biedt leraren in het voortgezet onderwijs steun bij hun dagelijks werk. De auteurs vertalen een schat aan onderwijskundige, didactische en pedagogische kennis naar de concrete onderwijspraktijk.  Het boek biedt inspiratie voor allerlei onderwijscontexten, van traditionele scholen tot scholen die volop met vernieuwingen bezig zijn.

Drie hoofdthema’s in het boek zijn: didactiek, orde houden en de relatie van de leraar met de klas. Een vierde hoofdthema is de voortgaande professionele ontwikkeling van docenten in de beroepspraktijk.

De auteurs ontwikkelen een visie op onderwijs waarbij de leerlingen geleidelijk steeds meer verantwoordelijkheid leren dragen voor hun leerproces en het leerresultaat. Ze laten met veel voorbeelden zien hoe leraren dat voor elkaar kunnen krijgen."

Toepassingsmogelijkheden en opdrachten bij het boek

Binnenkort verschijnen op deze pagina toepassingsmogelijkheden en opdrachten bij de verschillende hoofdstukken uit het boek. Deze zijn o.a. bruikbaar in de opleiding van leraren.

Schema's, figuren en modellen

Hieronder verschijnen binnenkort verschillende schema's, figuren en modellen uit het boek die gratis gedownload kunnen worden:

Invulschema bij het VAARDIG-model
Het ui-model

Enkele reacties van lezers:

-  "Heel helder en makkelijk leesbaar."
-  "Toegankelijk geschreven, met veel koppeling naar de praktijk."
-  "Goede opbouw, prima leesbaar door het taalgebruik en toepasbare voorbeelden."
-  "De lezer wordt meegenomen in de dagelijkse schoolpraktijk, waarna een onderbouwing volgt."
-  "Mooie introductie voor studenten in de lerarenopleiding. Biedt voldoende aanknopingspunten voor de onderwijskundige leerlijn."
-  "Goede inzichten, veel illustratieve cases."
-  "Fijn boek om in te grasduinen naar zaken waar je als docent tegenaan loopt."
-  "Met veel genoegen het boek gelezen, vooral omdat het zo helder geschreven is."
-  "Geeft richtlijnen voor de docent."
-  "Prettige en overzichtelijk indeling."
-  "Het oogt als een handboek, voorzien van concrete praktijksituaties en nodigt uit tot zelfreflectie."

Het boek

Titel: Een leraar van klasse
Auteurs: Fred Korthagen & Bram Lagerwerf
Uitgever: Boom
ISBN-nummer: 978-94-6236-382-3

HET BOEK BESTELLEN