Menu Sluiten

Publicaties over Kracht- en Zijnsgericht coachen en kernreflectie

Over Kracht- en Zijnsgericht coachen en kernreflectie

Korthagen, F.A.J. & Nuijten, E.E. (2021). Het ondersteunen van veranderingsprocessen met behulp van Krachtgericht coachen. In R. Poell & J. Kessels (Red.), Handboek Human Resource Development: Organiseren van het leren (pp. 523-539). Tielt: Lannoo. Download pdf

Browning, T.D. & Korthagen, F.A.J. (2021). The winding road of student teaching: Addressing uncertainty with core reflection. European Journal of Teacher Education. Download pdf

Korthagen, F. & Nuijten, E. (2020). Krachtgericht coachen: Een aanpak voor diepgaand leren en effectief functioneren (2e druk). Amsterdam: Boom. Boek, bestel hier | Lees meer

Korthagen, F.A.J., Visser, L. & Schoonenboom, J. (2019). Uitstelgedrag? Aan het werk! Didactief, 49(5), 30-31. Download pdf

Ruit, P., Korthagen, F., & Schoonenboom, J. (2019). The impact of working with core qualities on primary school pupils’ wellbeing. Educational & Child Psychology, 36(3), 7-17. Download pdf

Korthagen, F. & Nuyten, E.E. (2019). Zijnsgericht begeleiden. PsychoSociaal (juni, nr. 1), 6-11. Download pdf

Korthagen, F. & Nuijten, E. (2018). Zijnsgericht coachen: Van overlevingspatronen naar authenticiteit. Amsterdam: Boom. Boek, bestel hier | Lees meer

Korthagen, F.A.J. & Nuijten, E.E. (2018). Core reflection: Nurturing the human potential in students and teachers. In J.P. Miller, K. Nigh, M.J. Binder, B. Novak, & S. Crowell, International Handbook of Holistic Education (pp. 89-99). New York/London: Routledge. Download pdf

Korthagen, F. & Nuijten, E. (2018). Bijdragen aan persoonsvorming in de lerarenopleiding. VELON Kennisbasis lerarenopleiders, Katern 6: Vorming in de lerarenopleiding (pp. 89-101). Download pdf

Korthagen, F. (2018). Een andere visie op reflectie. Tijdschrijft voor Begeleidingskunde 7(1), 12-16. Download pdf

Korthagen, F.A.J. (2017). Recente ontwikkelingen in het coachvak: Focus op kracht en mindfulness in actie. E-Magazine NOBCO, december 2017. Download pdf

Visser, L., Schoonenboom, J. & Korthagen, F.A.J. (2017). A field experimental design of a strengths-based training to overcome academic procrastination: Short- and long-term effect. Frontiers in Psychology, 8, Article 1949, 1-12. Naar artikel

Korthagen, F. (2017). Inconvenient truths about teacher learning: Towards professional development 3.0. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 23(4), 387-405. Download pdf

Korthagen, F.A.J. (2016). Van competentiegericht leren naar multi-level learning: Een focus op kwaliteit van binnenuit. In J. Schenning, R.J. Simons & T. Besieux (Red.), Mensenorganisaties: 24 evoluties onder de loep (pp. 107-120). Zaltbommel: Thema. Download pdf

Zwart, R. C., Attema-Noordewier, S., & Korthagen, F. A. J. (2015). A strength-based approach to teacher professional development. Professional Development in Education, 41(3), 579-596. Download pdf

Zwart, R., Attema, S. & Korthagen, F. (2015). Krachtgerichte professionele ontwikkeling van leraren in het primair onderwijs. Paper gepresenteerd op het VELON-congres, Arnhem. Download pdf

Korthagen, F. & Nuijten, E. (2015). Krachtgericht coachen is meer dan alleen kracht aanspreken. Coachlink Magazine, 4, 14-17. Download pdf

Visser, L. Korthagen, F. & Schoonenboom, J. (2015). Een cursus krachtgericht studeren: Leren omgaan met studie-uitstelgedrag. Tijdschrift Positieve Psychologie, 1, 67-72. Download pdf

Korthagen, F. & Nuijten, E. (2015). Krachtgericht coachen: Diepgaand, duurzaam en doorwerkend in gedrag. Tijdschrift Positieve Psychologie, 1, 10-15. Download pdf

Korthagen, F. & Nuijten, E. (2015). Krachtgericht coachen: Een aanpak voor diepgaand leren en effectief functioneren. Amsterdam: Boom-Lemma. Boek, bestel hier | Lees meer

Zwart, R. C., Attema-Noordewier, S., & Korthagen, F. A. J. (2015). A strength-based approach to teacher professional development. Professional Development in Education, 41(3), 579-596. Download pdf

Korthagen, F. A. J. (2014). Promoting core reflection in teacher education: Deepening professional growth. In: L. Orland-Barak & C. J. Craig (Eds), International Teacher Education: Promising pedagogies (Part A), (pp. 73-89). Bingley, UK: Emerald. Download pdf

Zwart, R., Korthagen, F. & Attema-Noordewier, S. (2014). A strength-based approach to teacher professional development. Paper gepresenteerd op de OnderwijsResearchDagen (ORD), Groningen. Download pdf

Korthagen, F.A., Hoekstra, A. & Meijer, P. C. (2014). Promoting presence in professional practice: A core reflection approach for moving through the U. In O. Gunnlaugson, C. Baron & M. Cayer (Eds.), Perspectives on theory U: Insights from the field (pp. 77-96). Hershey, PA: Business Science. Download pdf

Korthagen, F.A.J., Attema-Noordewier, S., & Zwart, R.C. (2014). Teacher-student contact: Exploring a basic but complicated concept. Teaching and Teacher Education, 40, 22-32. Download pdf

Korthagen, F., Attema-Noordewier, S., & Zwart, R. (2014). Het contact tussen leraar en leerling: Verkenning van een basisbegrip. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35(3), 73-84. Download pdf

Korthagen, F.A.J. (2014). Een softe benadering van reflectie helpt niet. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 35(1), 5-14. Download pdf

Evelein, F.G. & Korthagen, F.A.J. (2014). Practicing core reflection. New York: Routledge. Boek, bestel hier

Korthagen (2014). Krachtgericht coachen. LBBO-Tijdschrift Beter Begeleiden, april 2014, p. 6-9. Download pdf

Zijlstra, T., Korthagen, F.A.J., Vasalos, A. & Wientjes, H. (2013). Geloven in je werk als leraar. (Ongepubliceerd artikel). Download pdf

Korthagen, F.A.J., Kim, Y.M., & Greene, W.L. (2013). Teaching and learning from within: A Core reflection approach to quality and inspiration in education. New York/London: Routledge. Boek, bestel hier | Kernhoofdstuk Teaching and learning from within (pdf)

Ruit, P. & Korthagen, F. (2012). Bewustwording en ontwikkeling van kernkwaliteiten. Mensenkinderen, 132, mei, 34-36Download pdf

Korthagen, F.A.J. (2012). Over opleiden en reflecteren: Ongemakkelijke waarheden en wenkende perspectieven. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 33(1), 4-11. Download pdf

Korthagen, F.(2011). Ik heb er veel van geleerd: Een reflectie over effectief opleiden en krachtgericht coachen. Afscheidsrede. Utrecht: Universiteit Utrecht. Download pdf

Attema-Noordewier, S., Korthagen, F. & Zwart, R. (2011). Promoting quality from within. A new perspective on professional development in schools. In: M. Kooy & K. van Veen (Eds.), Teacher learning that matters: International perspectives (pp. 115-142). New York: Routledge. Download pdf

Evelein, F. & Korthagen, F. (2011). Werken vanuit je kern: Professionele ontwikkeling vanuit kwaliteiten, flow en inspiratie. Amsterdam: Boom/Nelissen. Boek, bestel hier

Hoekstra, A. & Korthagen, F.A.J. (2011). Teacher learning in a context of educational change: Journal of Teacher Education, 62(1), 76-92.< Lagerwerf, B. & Korthagen, F. (2010). Diepgaande reflectie als stimulans voor een nieuwe schoolcultuur. Handboek Beleidvoerend vermogen, 5, 1-13. Download pdf

Korthagen, F.A.J. & Vasalos, A. (2010). Going to the core: Deepening reflection by connecting the person to the profession. In N. Lyons (Ed.), Handbook of Reflection and Reflective Inquiry: Mapping a Way of Knowing for Professional Reflective Inquiry (pp. 529-552). New York, etc.: Springer. Download pdf

Korthagen, F.A.J. (2009). Professional learning from within. Studying Teacher Education, 5(2), 195-199. Download pdf

Korthagen, F. (2009). Authenticiteit, presence en mindfulness: Sleutelbegrippen voor een nieuwe vorm van professionaliteit. Opleiding & Ontwikkeling, 3, 22-25. Download pdf

Korthagen, F. & Evelein, F. (2009). Presence in onderwijs: Gewaarzijn van denken, voelen en willen in het hier-en-nu, als basis voor professioneel handelen. VELON-Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 30(1), 13-21. Download pdf

Meijer, P.C., Korthagen, F.A.J. & Vasalos, A. (2009). Supporting presence in teacher education: The connection between the personal and professional aspects of teaching. Teaching and Teacher Education, 25(2), 297-308. Download pdf

Korthagen, F. & Lagerwerf, B. (2008). De sleutel van onderwijsverbetering: Coachen op kwaliteiten en talenten. Onderwijsvernieuwing, 5, 1-51. [Themanummer] Download pdf

Korthagen, F. & Lagerwerf, B. (2008). Leren van binnenuit: Onderwijsontwikkeling in een nieuwe tijd. Soest: Nelissen. Boek, bestel hier | Meer info

Korthagen, F. (2008). Authenticiteit en betrokkenheid als basis voor goed onderwijs. In: L. Stevens (Red.), Leraar wie ben je? (pp. 25-33). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Download pdf

Korthagen, F. & Verkuyl, H. (2007). Do you encounter your students or yourself? The search for inspiration as an essential component of teacher education. In: T. Russell & J. Loughran (Eds.), Enacting a pedagogy of teacher education: Values, relationships and practices (pp. 106-123). London/New York: Routledge. Download pdf

Korthagen, F. & Vasalos, A. (2007).  Multi-level learning: Naar een verbreding en verdieping van de competentiegerichte benadering. Opleiding & Ontwikkeling, 20(4), 15-19. Download pdf

Korthagen, F. & Vasalos, A. (2007). Kwaliteit van binnenuit als sleutel voor professionele ontwikkeling. VELON-Tijdschrift, 28(1), 17-23. Download pdf

Korthagen, F.A.J. & Vasalos, A. (2006). Kernreflectie als sleutel tot transformatie. In A. Engel (Red.), Het handboek voor coaching: Methodieken, modellen, technieken en formulieren voor professionele coaching, deel 2 (pp. 195-207). Haarlem: Life University. Download pdf

Korthagen, F.A.J. (2006). Persoonsvorming en beroepsvorming. In: B. de Muynck & P. Vos (Red.), Leren voor het leven: Vorming en bezieling in het christelijk onderwijs (pp. 58-70). Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief. Download pdf

Van den Berg, T., Hazelebach, C., Oldeboom, B., Tempels, C. & Korthagen, F. (2006). Kernreflectie bij bewegen: Een voorbeeld van integratie van kernreflectie en vakonderwijs. VELON-Tijdschrift voor lerarenopleiders, 27(2), 22-29. Download pdf

Korthagen, F.A.J. (2006). Magische momenten kun je leren creëren. Narthex, Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 6(2), 5-10. Download pdf

Korthagen, F. (2006). Reflectie op het thema coaching: Integratieve benadering van coaching, gebaseerd op een visie op leren. Opleiding & Ontwikkeling, 19 (jan/feb), 32-35. Download pdf

Korthagen, F.A.J. (2005). The organisation in balance: Reflection and intuition as complementary processes. Management Learning, 36(3), 371-387. Download pdf

Korthagen, F. (2005). Practice, theory, and person in life-long professional learning. In D. Beijaard, P.C. Meijer, G. Morine-Dershimer & H. Tillema (Eds.), Teacher professional development in changing conditions (pp. 79-94). Dordrecht: Springer. Download pdf

Korthagen, F. (2005). De leraar als persoon. Platform Pabo,9, 2-3. Download pdf

Korthagen, F. (2005). Met flow leer je sneller. Didactief, 35(5), 26-27. Download pdf

Korthagen, F. & Vasalos, A. (2005). Levels in reflection: Core reflection as a means to enhance professional development. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(1), 47-71. Download pdf

Korthagen, F.A.J. (2004). In search of the essence of a good teacher: Towards a more holistic approach in teacher education. Teaching and Teacher Education, 20(1), 77-97. Download pdf

Korthagen, F. (2004). Een zoektocht met kans op verdwalen. VELON-Tijdschrift voor Lerarenopleiders 25(2), 41-43. Download pdf

Korthagen, F.A.J. (2004). Zin en onzin van competentiegericht opleiden. VELON-Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 25(1), 13-23. Download pdf

Korthagen, F. & Vasalos, A. (2003). Flow in werken en leren: Competentieontwikkeling op basis van persoonlijke betrokkenheid en bezieling. Opleiding & Ontwikkeling,16(5), 13-17. Download pdf

Korthagen, F. & Vasalos, A. (2002). Niveaus in reflectie: Naar maatwerk in begeleiding. VELON-Tijdschrift voor lerarenopleiders, 23(1), 29-38. Download pdf

Korthagen, F. (2001). Waar doen we het voor? Op zoek naar de essentie van goed leraarschap. Oratie. Utrecht: WCC. Download pdf

Korthagen, F.A.J. & Vasalos, A. (2001). Competenties of kernkwaliteiten? In: B.H.J. Smit (Red.), Aardverschuivingen, breuklijnen en nieuwe wegen in onderwijsland, workshop VELON-congres 2001 te Noordwijkerhout (p. 32-33). Leiden: ICLON, Universiteit Leiden. Download pdf

Verkuyl, H. & Korthagen, F.A.J. (2000). Kom je de leerlingen tegen of jezelf? Reflectie op beroepsidentiteit als essentieel onderdeel van de lerarenopleiding. VELON-Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 21(3), 19-29. Download pdf

Een focus op kwaliteiten en kracht

Bij reflectie en in coachingsgesprekken is het startpunt vaak een probleem. Dat hoeft echter nog niet te betekenen dat de focus steeds op dat probleem blijft liggen en op het vinden van oplossingen. Die neiging heeft de menselijke geest wel, maar dit werkt vaak contraproductief.

Fredrickson (2009) toonde aan dat de negatieve gevoelens die bij problemen horen, tunneldenken veroorzaken: je gaat denken binnen het kader van het probleem en daar kom je niet van in je kracht. Bovendien leidt deze aanpak vaak tot een oppervlakkige oplossing.

Het is belangrijk dat nieuw handelen geworteld is in gevoelde innerlijke kracht. Men noemt dat het aanboren van het psychologisch kapitaal van mensen, soms gevisualiseerd door de metafoor van de diamant.

Positieve psychologie

De positieve psychologie benadrukt het belang van positieve ervaringen en kernkwaliteiten (character strengths; Fredrickson, 2009). Die maken mensen krachtiger, creatiever en gemotiveerder, en daardoor uiteindelijk effectiever. Dit betekent: besteed veel aandacht aan successen en minder aan wat er mis gaat. Voor coaches (leraren) geldt: geef veel positieve feedback, liefst door kernkwaliteiten te benoemen. Dat gaat verder dan een compliment geven zoals ‘goed gedaan’. Het gaat om het zien en benoemen van kernkwaliteiten zoals flexibiliteit, inlevingsvermogen, analytisch vermogen, moed, creativiteit, enzovoorts (de facetten van de diamant). Kernkwaliteiten staan centraal in kernreflectie en krachtgericht coachen.

Referentie: Fredrickson, B. (2009). Positivity. New York: Random House.


Liften langs denken, voelen en willen

Reflecties en coachingsgesprekken worden vaak gekenmerkt door veel denken. Een sterke gerichtheid op denken leidt evenwel tot een oppervlakkige manier van reflecteren die weinig zoden aan de dijk zet. Echte diepgang in het leerproces ontstaat vooral als het voelen en willen volop meedoen. De emotionele dimensie en de behoeften en idealen van mensen (dus wat zij willen) heeft namelijk een enorme invloed op hun directe handelen (Epstein, 1990). Die dimensies worden daarom in de reflectie betrokken, zodat ze professioneel gehanteerd kunnen worden. Door continu te schakelen tussen denken, voelen en willen ontstaat bovendien veel meer beweging in de persoon (flow).

Een focus op willen (en dus op idealen) geeft ook positieve gevoelens en brengt mensen daardoor meer in hun kracht dan een gerichtheid op problemen. In vaktaal: het gaat om liften tussen denken, voelen en willen. Dit is essentieel in kernreflectie en Krachtgericht coachen.

Het principe van liften klinkt eenvoudig, maar de toepassing ervan blijkt lastiger dan het lijkt. Zowel mensen die zelfstandig reflecteren als coaches zijn vaak gericht op denken. Soms is er wel even aandacht voor gevoel, maar vervolgens wordt het al gauw weer ‘denken over gevoel’. Dit is nu eenmaal een collectieve gewoonte in onze maatschappij die moeilijk af te leren is. Het vraagt dus om ‘oprekken van de eigen comfortzone’, dat wil zeggen: je vertrouwder gaan voelen met aandacht voor voelen en willen.

Een concrete aanwijzing bij kernreflectie en Krachtgericht coachen is dus: verdiep reflecties door steeds gebruik te maken van de dimensies van denken, voelen en willen (liften).

Referentie: Epstein, S. (1990). Cognitive-experiential self-theory. In L.A. Pervin (Ed.), Handbook of personality, theory and research (pp. 165-192). New York: The Guilford Press.


Aandacht voor interne belemmeringen

Er zijn tegenwoordig verschillende benaderingen die aandacht besteden aan kracht, kwaliteiten en talenten. Het aantrekkelijke is dat dit al gauw een succesgevoel geeft, want het reflectie- of coachingsproces eindigt vaak met nieuwe inspiratie en een gevoel van flow en kracht.

De werkelijkheid is echter dat het vaak om een kortetermijneffect gaat. Daarom moet ook aandacht besteed worden aan belemmeringen, en vooral aan interne belemmeringen in de coachee die maken dat diens kernkwaliteiten en idealen soms niet blijvend doorwerken in gedrag en de flow weer verdwijnt.

Een concrete aanwijzing bij kernreflectie en Krachtgericht coachen is daarom: nadat kernkwaliteiten en idealen zijn besproken en doorvoeld, is het van belang ook aandacht te besteden aan de interne belemmering(en) waardoor de persoon zijn of haar eigen kracht ondermijnt. Het gaat erom dat die zich in het hier-en-nu gewaar is van de belemmering als die optreedt (mindfulness). Dat betekent niet alleen denken over de belemmering, maar vooral het effect ervan voelen en contact maken met de innerlijke wil om er niet langer in mee te gaan.

Voor meer informatie zie ons boek:

Titel: Krachtgericht coachen, 2e druk
Auteurs: Fred Korthagen & Ellen Nuijten
Uitgever: Boom, 2020
ISBN-nummer: ISBN 978 90 2442 892 2

LEES MEER OVER HET BOEK HET BOEK BESTELLEN