Menu Sluiten

Follow-up-cursus Krachtgericht coachen

Veel mensen zijn enthousiast over de cursus Krachtgericht coachen en willen er nog meer mee doen in hun werkcontext. In deze follow-up-cursus van twee middagen gaan we in een kleine groep (van 4 tot maximaal 8 deelnemers) actief aan de slag met het optimaal benutten van de elementen van Krachtgericht coachen in je eigen specifieke werkcontext (bij coachees/leerlingen en/of collega’s).

Voorbeelden van toepassingsgebieden

  • Hoe kan ik effectiever worden in het toepassen van Krachtgericht coachen in 1-op-1-coaching?
  • Hoe kan ik (bijvoorbeeld als leidinggevende) de inzet van kernkwaliteiten en idealen stimuleren bij teamontwikkeling en individuele professionele ontwikkeling?
  • Hoe kan ik in vergaderingen gebruik maken van elementen van Krachtgericht coachen en collega’s leren om die bewust te gebruiken?
  • Hoe kan ik bevorderen dat collega’s elkaars professionele ontwikkeling op een krachtgerichte wijze ondersteunen (bijvoorbeeld n.a.v. wederzijdse lesbezoeken)?
  • Hoe kan ik leerlingen leren reflecteren op kernkwaliteiten en idealen bij de uitvoering van leertaken of projectjes, de voorbereiding van toetsen of het hanteren van uitstelgedrag?

Werkwijze

  • Praktijk- en leervragen van de deelnemers vormen het uitgangspunt en zullen verder verdiept worden met concrete aanpakken, mini-demonstraties, oefeningen, rollenspelen, reflectie-opdrachtjes en theorieblokjes.
  • In of na afloop van de eerste bijeenkomst formuleren de deelnemers een voornemen/project(je) waarmee ze - tussen de bijeenkomsten in - aan de slag gaan in hun eigen werkcontext (individueel of in een klein groepje).

De doelgroep: De cursus is bedoeld voor mensen die de basiscursus Krachtgericht coachen hebben afgerond en die een volgende ontwikkelstap nastreven.

Data: woensdagmiddag 25 maart en woensdagmiddag 22 april 2020, beide keren van 13.30 tot 16.45 uur. De twee middagen vormen één geheel.
N.B. DEZE CURSUS IS VOLGEBOEKT. Aanmelding voor de wachtlijst is nog mogelijk: klik hier.

Trainingslocatie: in Utrecht-Oost.

Kosten: € 320,- voor de twee middagen (incl. koffie/thee).

Ellen NuijtenBegeleiding:
Ellen Nuijten, Master Begeleidingskunde, senior-trainer Kracht- en Zijnsgericht coachen/ kernreflectie, NOBCO Master Coach.