Menu Sluiten

Follow-up-cursus Krachtgericht coachen

Veel mensen zijn enthousiast over de cursus Krachtgericht coachen en willen er nog meer mee doen in hun werkcontext. In deze follow-up-cursus van twee middagen gaan we in een kleine groep (van 4 tot maximaal 8 deelnemers) actief aan de slag met het optimaal benutten van de elementen van Krachtgericht coachen in je eigen specifieke werkcontext (bij coachees/leerlingen en/of collega’s).

Voorbeelden van toepassingsgebieden

  • Hoe kan ik effectiever worden in het toepassen van Krachtgericht coachen in 1-op-1-coaching?
  • Hoe kan ik (bijvoorbeeld als leidinggevende) de inzet van kernkwaliteiten en idealen stimuleren bij teamontwikkeling en individuele professionele ontwikkeling?
  • Hoe kan ik in vergaderingen gebruik maken van elementen van Krachtgericht coachen en collega’s leren om die bewust te gebruiken?
  • Hoe kan ik bevorderen dat collega’s elkaars professionele ontwikkeling op een krachtgerichte wijze ondersteunen (bijvoorbeeld n.a.v. wederzijdse lesbezoeken)?
  • Hoe kan ik leerlingen leren reflecteren op kernkwaliteiten en idealen bij de uitvoering van leertaken of projectjes, de voorbereiding van toetsen of het hanteren van uitstelgedrag?

Werkwijze

  • Praktijk- en leervragen van de deelnemers vormen het uitgangspunt en zullen verder verdiept worden met concrete aanpakken, mini-demonstraties, oefeningen, rollenspelen, reflectie-opdrachtjes en theorieblokjes.
  • In of na afloop van de eerste bijeenkomst formuleren de deelnemers een voornemen/project(je) waarmee ze - tussen de bijeenkomsten in - aan de slag gaan in hun eigen werkcontext (individueel of in een klein groepje).

De doelgroep: De cursus is bedoeld voor mensen die de basiscursus Krachtgericht coachen hebben afgerond en die een volgende ontwikkelstap nastreven.

De cursus wordt af en toe als open-inschrijvingscursus gegeven, maar vindt meestal in-company plaats (bijvoorbeeld op een school waar meerdere leraren de cursus Krachtgericht coachen hebben gedaan).
Het is ook mogelijk om na een cursus Krachtgericht coachen zelf een groepje van oud-deelnemers te vormen.

Trainingslocatie: in overleg te bepalen.

Kosten: in overleg te bepalen.

Ellen NuijtenBegeleiding:
Ellen Nuijten, Master Begeleidingskunde, senior-trainer Kracht- en Zijnsgericht coachen/ kernreflectie, NOBCO Master Coach.