Menu Sluiten

Publicaties van Korthagen en Nuijten waarnaar verwezen wordt in het boek 'De kracht van reflectie'

Lijst van referenties, met downloadbare artikelen

Brouwer, N. & Korthagen, F. (2005). Can teacher education make a difference? American Educational Research Journal, 42(1), 153-224. Download pdf

Browning, T.D. & Korthagen, F.A.J. (2021). The winding road of student teaching: Addressing uncertainty with core reflection. European Journal of Teacher Education. Download pdf

Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N. & Korthagen, F. (2011). Exploring a two-dimensional model of mentor teacher roles in mentoring dialogues. Teaching and Teacher Education, 27(2), 320-331. Download pdf

Evelein, F. & Korthagen, F. (2016). Werken vanuit je kern: Professionele ontwikkeling vanuit kwaliteiten, flow en inspiratie. Amsterdam: Boom. DIT IS EEN BOEK. Meer info

Hoekstra, A. & Korthagen, F.A.J. (2011). Teacher learning in a context of educational change: Journal of Teacher Education, 62(1), 76-92. Download pdf

Lagerwerf, B. & Korthagen, F. (2010). Diepgaande reflectie als stimulans voor een nieuwe schoolcultuur. Handboek Beleidvoerend vermogen, 5, 1-13. Download pdf

Korthagen, F.A.J. (1982). Leren reflecteren als basis van de lerarenopleiding. ’s-Gravenhage: SVO. DIT IS EEN BOEK, dat niet meer verkrijgbaar is, alleen via bibliotheken.

Korthagen, F.A.J. (1988). The influence of learning orientati­ons on the develop­ment of reflective teaching. In: J. Calder­head (Ed.), Teachers Professio­nal Learning (p. 35-50). Lon­don: Falmer Press. Download pdf

Korthagen, F. (2001a). Waar doen we het voor? Op zoek naar de essentie van goed leraarschap. Oratie. Utrecht: WCC. Download pdf

Korthagen, F.A.J. (2001b). Working with groups of student teachers. In: F.A.J Korthagen, J. Kessels, B. Koster, B. Lagerwerf & T. Wubbels, Linking practice and theory: The pedagogy of realistic teacher education (pp. 149-174). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Download pdf

Korthagen, F.A.J. (2004a). In search of the essence of a good teacher: Towards a more holistic approach in teacher education. Teaching and Teacher Education, 20(1), 77-97. Download pdf

Korthagen, F.A.J. (2004b). Zin en onzin van competentiegericht opleiden. VELON-Tijdschrift, 25(1), 13-23. Download pdf

Korthagen, F. (2010). Situated learning theory and the pedagogy of teacher education: Towards an integrative view of teacher behavior and teacher learning. Teaching and Teacher Education, 26, 98-106. Download pdf

Korthagen, F.A.J. (2012). Over opleiden en reflecteren: Ongemakkelijke waarheden en wenkende perspectieven. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 33(1), 4-11. Download pdf

Korthagen, F.A.J. (2014). Een softe benadering van reflectie helpt niet. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 35(1), 5-14. Download pdf

Korthagen, F.A.J. (2016a). Pedagogy of teacher education. In J. Loughran & M.L. Hamilton (Eds.), International handbook of teacher education, Volume 1 (pp. 311-346). Singapore: Springer Science. Download pdf

Korthagen, F.A.J. (2016b). Van competentiegericht leren naar multi-level learning: Een focus op kwaliteit van binnenuit. In J. Schenning, R.J. Simons & T. Besieux (Red.), Mensenorganisaties: 24 evoluties onder de loep (pp. 107-120). Zaltbommel: Thema. Download pdf

Korthagen, F. (2017). Inconvenient truths about teacher learning: Towards professional development 3.0. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 23(4), 387-405. Download pdf

Korthagen, F.A.J., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B. & Wubbels, T. (2001). Linking practice and theory: The pedagogy of realistic teacher education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. DIT IS EEN BOEK. Meer info

Korthagen, F.A.J., Kim, Y.M. & Greene, W.L. (Eds.) (2013). Teaching and learning from within: A core reflection approach to quality and inspiration in education. New York/London: Routledge. DIT IS EEN BOEK. Meer info

Lijst van referenties (vervolg)

Korthagen, F.A.J., Koster, B., Melief, K. & Tigchelaar, A. (2002). Docenten leren reflecteren. Soest: Nelissen (thans Boom). DIT IS EEN BOEK, dat niet meer verkrijgbaar is, alleen via bibliotheken. Het boek De Kracht van reflectie is een geheel herziene versie van Docenten leren reflecteren.

Korthagen, F. & Lagerwerf, B. (2011). Leren van binnenuit: Kwaliteit en inspiratie in het onderwijs. Den Haag: Boom Lemma. DIT IS EEN BOEK. Meer info.

Korthagen, F. & Lagerwerf, B. (2014). Een leraar van klasse (4e geheel herziene druk). Den Haag: Boom Lemma. DIT IS EEN BOEK. Meer info.

Korthagen, F.A.J., Loughran, J. & Russell, T. (2006). Developing fundamental principles for teacher education programs and practices. Teaching and Teacher Education, 22, 1020-1041. Download pdf

Korthagen, F., Melief, K. & Tigchelaar, A. (2002b). De didactiek van praktijkrelevant opleiden (EPS-reeks, nr. 12). Utrecht: EPS. Download pdf

Korthagen, F. & Nuijten, E. (2018a). Zijnsgericht coachen: Van overlevingspatronen naar authenticiteit. Amsterdam: Boom. DIT IS EEN BOEK. Meer info.

Korthagen, F. & Nuijten, E. (2018b). Bijdragen aan persoonsvorming in de lerarenopleiding. VELON Kennisbasis lerarenopleiders, Katern 6: Vorming in de lerarenopleiding (pp. 89-101). Download pdf

Korthagen, F. & Nuijten, E. (2020). Krachtgericht coachen: Een aanpak voor diepgaand leren en effectief functioneren (2e druk). Amsterdam: Boom. DIT IS EEN BOEK. Meer info.

Lunenberg, M., Korthagen, F. & Swennen, A. (2007). The teacher educator as a role model. Teaching and Teacher Education, 23(5), 586-601. Download pdf

Meijer, P.C., Korthagen, F.A.J. & Vasalos, A. (2009). Supporting presence in teacher education: The connection between the personal and professional aspects of teaching. Teaching and Teacher Education, 25(2), 297-308. Download pdf

Nuijten, E. (2017). “Samen is allang begonnen!”: Een Pabo in beweging rond Vormend en Onderzoekend Leren. Thesis Master Begeleidingskunde. Rotterdam: Hogeschool. Rotterdam. Download samenvatting (pdf)

Ruit, P. & Korthagen, F. (2012). Bewustwording en ontwikkeling van kernkwaliteiten bij kinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 51(10), 491-505. Download pdf

Ruit, P. & Korthagen, F.A.J. (2013). Developing core qualities in young students. In F.A.J. Korthagen, Y.M. Kim & W.L. Greene (Eds.), Teaching and learning from within: A core reflection approach to quality and inspiration in education (pp. 131-147). New York/London: Routledge. DIT IS EEN HOOFDSTUK UIT EEN BOEK. Meer info.

Ruit, P., Korthagen, F. & Schoonenboom, J. (2019). The impact of working with core qualities on primary school pupils’ wellbeing. Educational & Child Psychology, 36(3), 7-17. Download pdf

Swennen, A., Jörg, T. & Korthagen, F. (2004). Studying student teachers’ concerns, combining image-based and more traditional research techniques. European Journal of Teacher Education 27(3), 265-283. Download pdf
Van dit artikel is in 2001 een praktijkgerichte versie verschenen in het VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders, onder de titel De concerns van eerstejaars studenten van de pabo. Download pdf

Tigchelaar, A. & Korthagen, F. (2001). Verdieping aanbrengen in het uitwisselen van ervaringen: hoe doe je dat? VELON-Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 22(3), 31-38. Download pdf

Visser, L., Schoonenboom, J. & Korthagen, F.A.J. (2017). A field experimental design of a strengths-based training to overcome academic procastination: Short- and long-term effect. Frontiers in Psychology, 8, Article 1949, 1-12. Download pdf

Wubbels, T., Korthagen, F. & Tigchelaar, A. (1999). Aansluiten bij lio’s: Op zoek naar de plek waar de energie zit. VELON-Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 20(3), 12-18. Download pdf