Menu Sluiten

Een bijzonder project van een pabo-studente

Pabo-studente Nelleke Mazereeuw deed een bijzonder project rond kernkwaliteiten op de Frits Bodeschool in Urk. Op deze pagina vind je ook het onderzoeksverslag.

Ter toelichting schrijft Nelleke:

Op de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle [thans geheten 'Viaa'] heb ik de minor ''Leren van binnenuit'' gevolgd van Tiemen Zijlstra. In deze minor kwam ik voor het eerst in aanraking met kernreflectie. Deze lessen raakten mij. Ik werd enthousiast over de manier van positief denken. In mijn derde leerjaar heb ik samen met Rein Kramer een onderzoek gedaan naar kernreflectie in het basisonderwijs. Hierdoor is mijn hele lesgeven op een positieve manier veranderd. Ik ging op zoek naar mijn eigen kernkwaliteiten en heb geleerd hoe ik die in kan zetten en in flow kan komen. Ook bij de kinderen in de klas ging ik op zoek naar kernkwaliteiten. Dit zorgt ervoor dat de negatieve aandacht van kinderen naar de achtergrond verdwijnt.

Hierbij heb ik een integratie gemaakt met het portfolio en het databord. Door ervaring heb ik gemerkt dat het pedagogisch klimaat enorm verbetert door het toepassen van kernreflectie. Door kernreflectie leren leerlingen waar hun kwaliteiten liggen, groeit het zelfvertrouwen van leerlingen en de zelfkennis. In mijn groep medestudenten (leraren-in-opleiding) ben ik verder gegaan met deze methode. Wil je weten wat we samen bereikt hebben, bekijk dan eens dit filmpje!

Dit is het onderzoeksverslag van Nelleke Mazereeuw. Klik hier voor de volledige tekst (pdf).


Kwaliteit van binnenuit

In de loop der jaren hebben we vele projecten op scholen uitgevoerd (zowel basisscholen als VO-scholen) waarin kernreflectie/Krachtgericht coachen werd toegepast in de begeleiding van leerlingen, maar ook van leraren. Het basisidee daarbij is dat er een cultuuromslag in de hele school ontstaat, waarbij de kwaliteiten van leerlingen en leraren meer worden aangesproken en een inspirerend klimaat ontstaat. We hebben ook onderzoek gedaan naar de effecten hiervan. Gestimuleerd door Q*Primair (een organisatie voor verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs) en Q5 (idem voor het VO) hebben we een aantal van die projecten op scholen uitgevoerd onder de de naam Kwaliteit van Binnenuit (KvB). In Engelstalige (wetenschappelijke) publicaties wordt de term Quality from Within gebruikt.

Brochure over Kwaliteit van binnenuit - Q Primair (pdf)

Artikel over Kwaliteit van binnenuit - Q5 (pdf)

Artikel Kwaliteit van binnenuit als sleutel voor professionele ontwikkeling (pdf)

Artikel A strength-based approach to teacher professional development (pdf)

Alle verwante publicaties