Menu Sluiten

De Kracht van reflectie: nieuwe druk verschenen!

In 2023 verscheen een herziene druk van De Kracht van reflectie. Daarin zijn o.a. de meest recente wetenschappelijke inzichten verwerkt en zijn nu kaders met praktische tips toegevoegd, ontleend aan de praktijk. Bovendien wordt beschreven hoe reflectie benut kan worden bij het tegengaan van discriminatie en racisme en bij het bevorderen van kansengelijkheid.
In het boek staan verschillende figuren, instrumenten en werkvormen voor het bevorderen van reflectie bij individuen en in groepen. Enkele belangrijke materialen kunnen gedownload worden van deze website.
Meer informatie over het boek

Dag over de hoofdthema’s van het boek
Op 4 oktober 2023 is er een eendaagse workshop over (leren) reflecteren en krachtgericht coachen, verzorgd door Fred Korthagen en Ellen Nuijten. De dag biedt een inspirerend overzicht van de basisprincipes van (kern)reflectie en krachtgericht coachen. Daarbij wordt ingegaan op opleidingsdidactische principes voor het werken met deze thema’s in een opleiding.
De dag is gericht op instituuts- en schoolopleiders, (werkplek)coaches, mentoren en iedereen die in een professionele context mensen begeleidt. We werken met oefeningen, demonstraties en kleine theorieblokjes.
Schrijf je tijdig in, om teleurstelling te voorkomen.
Meer informatie over deze dag