Menu Sluiten

Boek De kracht van reflectie

Ons nieuwe boek is verschenen! Het boek heet De kracht van reflectie: Een sleutel voor de ontwikkeling van leraren. Dit is een geheel herziene uitgave van het boek Docenten leren reflecteren, dat veel gebruikt wordt, maar nodig aan herziening toe was, omdat veel opleiders en studenten problemen ondervinden met reflectie. Het nieuwe boek laat zien hoe reflectie concreet en inspirerend kan zijn. Aan de hand van vele voorbeelden en oefeningen worden actuele inzichten over reflectie tot leven gebracht. We presenteren ook instrumenten en werkvormen om diepgaande reflectieprocessen te bevorderen, waarbij persoonlijke en professionele ontwikkeling verbonden raken.

Dit handboek richt zich op lerarenopleiders en begeleiders op scholen en opleidingsinstituten en is ook bruikbaar voor (aanstaande) leraren. Veel van de beschreven concepten en aanpakken zijn ook geschikt voor toepassing in andere beroepsgroepen.
Meer over het boek            HET BOEK BESTELLEN
We verzorgen ook een cursus voor lerarenopleiders over de thema’s van het boek.
Op de webpagina over het boek (rechtsonder op die pagina) staan vier tutorial-video’s bij het boek.