Menu Sluiten

Inschrijfvoorwaarden open-inschrijvingscursussen

  • Je ontvangt binnen enkele dagen een bevestiging van je inschrijving. Als je die niet ontvangt, laat het ons dan s.v.p. weten.
  • Bij overaanmelding plaatsen we je op een wachtlijst. Daarvan krijg je direct bericht. Als er iemand afvalt, dan word je benaderd in volgorde van aanmelding.
  • Wacht met betaling tot je een factuur hebt ontvangen. Facturering vindt plaats voor aanvang van de opleiding. Het inschrijvingsgeld dient 14 dagen na factuurdatum op onze rekening bijgeschreven te zijn.
  • Uiterlijk twee weken voordat een cursus begint, beslissen wij, op basis van het aantal aanmeldingen, of de cursus doorgaat. Dit is vrijwel altijd het geval (het loopt meestal erg hard met de inschrijvingen). Mocht onverhoopt de cursus niet door kunnen gaan, dan ontvang je direct bericht. Het eventueel reeds overgemaakte bedrag storten we terug.
  • Tijdig voor aanvang van de eerste bijeenkomst ontvangen deelnemers praktische informatie en een routebeschrijving.
  • Voor de cursus 'Krachtgericht coachen' wordt aanschaf van het boek Krachtgericht coachen (tweede druk) van Fred Korthagen en Ellen Nuijten aanbevolen. Dit boek is te bestellen via deze link of via de boekhandel.
  • Voor de cursus 'De kracht van reflectie en opleidingsdidactiek' wordt aanschaf van het boek De kracht van reflectie aanbevolen.  Dit boek is te bestellen via deze link of via de boekhandel.
  • Het cursusmateriaal wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor gebruik in de eigen werkpraktijk van deelnemers in hun rol als coach/begeleider. Tenzij anders overeengekomen is, verkrijgen deelnemers niet het eigendomsrecht of de rechten op het gebruik van de verstrekte trainingsontwerpen, publicaties, modellen en methoden voor het geven van trainingen of cursussen aan derden of andere scholings- of studieactiviteiten buiten de eigen organisatie. Het cursusmateriaal mag zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitaal of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Annuleringsregeling

Tot twee maanden voor aanvang van de cursus kan de deelname zonder kosten worden geannuleerd. Tot twee weken voor aanvang is 30% van de cursusprijs verschuldigd, ongeacht de reden. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd, ongeacht de reden. Afwezigheid en tussentijds beëindigen van de cursus geven geen recht op terugbetaling, ongeacht de reden. Een verzoek tot omboeking naar een latere cursus wordt verwerkt als annulering plus nieuwe inschrijving. Hierbij is dus ook de annuleringsregeling van toepassing.

Bedenktermijn

Voor onze open-inschrijvingscursussen en voor in-companytrajecten geldt de wettelijke bedenktermijn van twee weken waarbinnen de klant een inschrijving of contract kosteloos kan annuleren.

Privacyverklaring

Korthagen Opleidingen hanteert een zorgvuldig privacy-beleid. Lees hier de privacyverklaring.

Aanmelding voor een cursus vindt plaats door middel van het inschrijfformulier op deze website.