Menu Sluiten

Inschrijfvoorwaarden open-inschrijvingscursussen

  • Aanmelding voor een cursus vindt plaats door middel van het inschrijfformulier op deze website.
  • Bij overaanmelding plaatsen we je op een wachtlijst. Daarvan krijg je direct bericht. Als er iemand afvalt, dan word je benaderd in volgorde van aanmelding.
  • Wacht met betaling tot je een factuur hebt ontvangen. Facturering vindt plaats voor aanvang van de opleiding. Het inschrijvingsgeld dient 14 dagen na factuurdatum op onze rekening bijgeschreven te zijn.
  • Uiterlijk twee weken voordat de opleiding begint, beslissen wij, op basis van het aanmeldingen of de opleiding doorgaat. Mocht onverhoopt de opleiding niet door kunnen gaan, dan ontvang je direct bericht. Het eventueel reeds overgemaakte bedrag storten we terug.
  • Tijdig voor aanvang van de eerste bijeenkomst ontvangen deelnemers praktische informatie en een routebeschrijving.
  • Aanschaf van het boek Krachtgericht coachen van Fred Korthagen en Ellen Nuijten wordt aanbevolen. Het boek is te bestellen via deze link of via de boekhandel en kost € 29,95.
  • Het cursusmateriaal wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor gebruik in de eigen werkpraktijk van deelnemers in hun rol als coach/begeleider. Tenzij anders overeengekomen is, verkrijgen deelnemers niet het eigendomsrecht of de rechten op het gebruik van de verstrekte trainingsontwerpen, publicaties, modellen en methoden voor het geven van trainingen of cursussen aan derden of andere scholings- of studieactiviteiten buiten de eigen organisatie. Het cursusmateriaal mag zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitaal of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.