Menu Sluiten

Koersvast: training voor jongeren

UPDATE 1-12-2024: ER IS INMIDDELS OOK EEN OPEN-INSCHRIJVINGSCURSUS KOERSVAST! Meer info

Koersvast is een training voor jongeren die nieuwe mogelijkheden willen ontdekken. Het doel is mentale gezondheid en veerkracht te bevorderen, door jongeren te leren in verbinding te komen met hun kwaliteiten en hen te leren effectief om te gaan met interne belemmeringen.

Aanbod
We zitten momenteel in een try-out-fase, waarin wij de training nog gratis aanbieden binnen opleidingen en scholen. Docenten en leidinggevenden uit het VO of HO die het aantrekkelijk vinden om deze training in hun school of opleiding te laten plaatsvinden, kunnen contact met ons opnemen. (N.B. De training is gericht op jongeren, dus niet op de docenten.)

Over deze training:
De deelnemers leren een (ontwikkel)koers voor zichzelf te bepalen, zichzelf daarbij te sturen en elkaar daarbij te helpen.
De training is gericht op persoonlijke groei, gebaseerd op de principes van Krachtgericht coachen. We gebruiken verschillende (wetenschappelijk onderbouwde) werkvormen en tools die jongeren aanspreken en we benutten de peer-group.
Het betreft een traject van vier keer 2,5 uur, dat Korthagen Opleidingen samen met andere ervaren trainers en een voormalig jeugdarts heeft ontwikkeld.

Beoogde opbrengsten:
– ontdekken dat je meer kwaliteiten hebt dan je dacht;
– leren die te gebruiken voor meer plezier en impact;
– leren effectief om te gaan met belemmeringen zoals negatieve gedachten;
– meer zelfvertrouwen krijgen en zin om nieuwe stappen te zetten.

Achtergrond:
De aanleiding is dat veel jongeren worstelen met prestatiedruk, sociale onzekerheid en somberheid. Dat raakt ons. Wij willen hen met behulp van deze training een steuntje in de rug bieden en tools aanreiken om beter met hun lastige situatie om te gaan.